Договір оферти

Умови використання сервісу

Це Сервісна угода (далі - Угода) регламентує порядок надання послуг інтернет-сервісом fotosvit.com.ua (далі - Сервіс). Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Для особи, яка надає свій дизайн для друку (далі - Покупець), актом повного прийняття цієї Угоди є заповнення і відправка форми «Замовити послугу» на сайті.

Якщо Покупець не згоден з будь-яким з пунктів цієї Угоди, або з Угодою в цілому, йому необхідно утриматися від використання сервісу або замовлення послуг відповідно.

Використання послуг Сервісу передбачає згоду Покупця з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ними цієї Угоди.

Керуючою організацією Сервісу є ФОП Балдуха О.В. (далі - Керуюча організація), зареєстрований як фізична особа підприємець за законодавством України. Керуюча організація здійснює загальне адміністрування Сервісу, підтримку його програмно-апаратного комплексу, технічну та консультаційну підтримку Покупця, продажу товарів та послуг самостійно або через уповноважених представників.

Приймаючи цю Угоду, користувач Сервісу (далі - Покупець) підтверджує, що:

а) він є повнолітнім і дієздатним особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;

б) його дії дійсно спрямовані на отримання послуг Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим чином (наприклад, в як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс або інших користувачів і т.п .;

в) за відомостями Покупеця, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

г) контактна інформація, яка надається користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;

д) при проведенні платежів на користь Сервісу, Покупець має законні права на здійснення цих платежів;

е) при отриманні платежів від Сервісу, Покупець має законні права на отримання даних платежів.

Діяльність Сервісу регламентується законодавством України, а також міжнародними правовими нормами, що діють на території України.

 

1. ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ

1.1. Сервіс надає Покупцям ексклюзивні поліграфічних послуг з друку поліграфічної продукції.

1.2. Кожен готовий виріб, вироблений Сервісом в рамках надання послуг, виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця. Повернення і обмін виробів з друком належної якості, які не підійшли за кольором, розміром, не проводиться (згідно "Правил побутового обслуговування населення", затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313).

1.3. Для мінімізації негативних наслідків, пов'язаних з невідповідністю готового виробу належної якості його уявним очікуванням, Покупцям настійно рекомендується ознайомитися з довідковими матеріалами Сервісу до моменту розміщення замовлення. Список довідкових матеріалів публікується на сайті Сервісу в розділі «Вимоги до макету».

1.4. Сервіс використовує сучасні технології, обладнання та матеріали для надання ексклюзивних поліграфічних послуг високої якості. У той же час, як і в будь-якому виробництві, не виключені можливості появи браку внаслідок людського чинника, ситуативної некоректної роботи обладнання, що включає брак від постачальників матеріалів і т.д. Сервіс проводить обмін або повернення коштів за вироби неналежної якості в разі, якщо претензія була пред'явлена ​​протягом 3-х днів з моменту отримання вироби, вони не експлуатувалося, втрата якості сталася до моменту відправки вироби Покупцеві. Для встановлення об'єктивних причин втрати якості Сервіс має право провести спеціалізовану експертизу.

1.5. Відповідальність за зміст зображення, надрукованого на виробі, і, зокрема, за відповідність файлу, переданого у виробництво, несе Покупець. Сервіс не несе відповідальності і не зобов'язаний робити заміну виробу або повернення грошей у разі, якщо фактично віддрукований виріб відрізняється від його зображення на моніторі комп’ютера (розділ «Вимоги до макетів» https://fotosvit.com.ua/vymohy-do-maketu). Однак при отриманні обґрунтованої і аргументованою претензії від Покупця, адміністрація Сервісу може на свій розсуд здійснити заміну виробу або повернення грошей.

1.6. У разі, якщо відсутність або бездіяльність Покупця перешкоджає нормальному надання послуги (наприклад, при відсутності Покупця за адресою в узгоджене з кур'єрською службою час доставки, незатребуваність Покупцем замовлення на пошті в встановлені поштовою службою країни отримання терміни і т.д.), Сервіс має право зажадати покриття Покупцем витрат на повторне надання послуги цілком або частково (в тому числі на оплату вартості доставки, упаковки, виготовлення).

1.7. Авторські права на всі зображення власної розробки, надані Покупцем в процесі надання послуг, належать Покупцю.

1.8. Для оперативного інформування про зміни в порядку надання послуг Сервісу, графіку роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від Сервісу як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами телефонного зв’язку, e-mail, sms, месенджерами, факсимільного зв'язку, звичайної поштового зв'язку. Сервіс надає можливість припинення підписки за бажанням Покупця.

1.9. Сервіс залишає за собою право без попередження Покупця виготовляти замовлення на папері більш високої щільності, ніж вказано при оформленні замовлення.

1.10. Сервіс виготовляє замовлення на зазначеній (або вище) щільності паперу. Щільність паперу не має відношення до товщини, жорсткості, пухлості тощо. Повернення і обмін виробів з друком належної якості, які не підійшли за товщиною, жорсткістю, білизною паперу - не проводиться.

1.11. Розмір готового виробу може відрізнятися від заявленого ± 3 мм.

1.12. Настійно рекомендуємо відмовитися від використання рамок в будь-якому з видів виробів так як  не можемо гарантувати дотримання 100% симетрії.

1.13. Повернути замовлення з виробництва (скасувати замовлення) можна тільки замовлення з терміном виробництва два і більше днів. Зробити це можна тільки в день оформлення замовлення і тільки до 16:00 години. Замовлення з терміном виробництва до трьох години скасувати не можливо!

1.14 Виконавець має право на відмову у прийманні замовлень  на виконання послуги,  якщо  він  не  може  забезпечити  належне  їх виконання (згідно "Правил побутового обслуговування населення", затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313).

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

2.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / замовляють. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

2.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.

 

3. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Сервіс діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Сервісом і його Користувачами, так і за участю третіх осіб, ми робимо всі законні і етичні заходи для захисту законних і етичних інтересів наших користувачів.

3.2. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)

3.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.

3.4. Сервіс не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.

3.5. Сервіс не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

3.6. Сервіс залишає за собою право припинити обслуговування Покупця:

3.6.1. Систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного спрямування) і т.д .;

3.6.2. Зловмисні дії (злом, атака і ін.), Спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу;

3.6.3. У разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.

 

4. БРАК, ПРЕТЕНЗІЇ

Все можна вирішити. Необхідно лише оформити претензію до замовлення. Або зв'яжіться з Вашим менеджером.

Важливо знати:

4.1. Заявка на претензію подається через форму «Замовити послугу».

4.2. Заявка розглядається не пізніше, ніж через 3 днів після отримання продукції.

4.3. Претензії не розглядаються в разі:

4.3.1. Якщо продукт був у вжитку;

4.3.2. Пошкоджено зовнішня упаковка посилки при доставці;

4.3.3. Відсутність упаковки при пошкодженні товару;

4.3.4. Товар, недоліки якого виникли з вини покупця (неправильна експлуатація, недбале зберігання та ін.)

4.4. Допустима затримка на будь-якому етапі виробництва 1-3 робочих дня. У разі затримки замовлення вартість доставки не компенсується.

4.5. У разі часткового або повного невиконання післядрукарських робіт - перерахунок / компенсація робиться згідно вартості робіт згідно прайсу.

4.6. У разі невідповідності тиражу - перерахунок / компенсація робиться згідно вартості примірника згідно прайсу.

5. Зміни і доповнення:

Ця угода може бути змінено та доповнено керуючою організацією Сервісу.